Reggio Emilia.

SCRAP verzorgt samen met het Recyclehuis studiedagen over Reggio Emilia voor docenten, leerkrachten, pedagogisch medewerkers, medewerkers in de kinderopvang, PABO studenten en andere geïnteresseerden.

Over Reggio Emilia
Reggio Emilia is een stad in Noord Italië waarin kleuterscholen en kindercentra sinds 1945 werken volgens de methode van de leerkracht Loris Malaguzzi.

Centraal in zijn methode, nu wereldwijd bekend als de Reggio Emiliabenadering, staat het serieus nemen van kinderen en hun gedachten. De benadering is erop gericht deze gedachten te vertalen in concrete vormgeving, objecten, collages, poëzie en andere uitingen.

Kinderen zijn gericht op communicatie. Niet alleen met gesproken en geschreven taal maar ook via mimiek, geluid, beweging, dans, drama en muziek. Daarnaast zijn kinderen gericht op het onderzoeken van de wereld om hen heen. In de Reggio Emiliabenadering werken kinderen in kleine groepjes waarin ze leren van elkaar, over elkaar, over zichzelf en over de wereld.

Ook worden de ouders, andere volwassenen, de omgeving en de stad waar de school staat nauw betrokken bij de activiteiten van de kinderen. Creativiteit speelt een belangrijke rol in de Reggio Emiliabenadering. Er is veel aandacht voor architectuur, inrichting, lichtval, kleuren en materialen.

Studiedag
Inhoud: SCRAP biedt samen met het Recyclehuis een studiedag aan over de Reggio Emiliabenadering. Deelnemers leren daarbij anders naar kinderen te kijken en ervaren de mogelijkheden van hergebruik van materialen. Aan het einde van de studiedag weten de deelnemers hoe ze dit over kunnen brengen op kinderen.

Het Recyclehuis stelt een programma op maat samen.

Duur: Afhankelijk van de wens van de opdrachtgever, variërend van één tot meerdere dagdelen??

Voor wie: leerkrachten, kleuterleidsters, medewerkers in de kinderopvang, PABO Studenten

Locatie: De studiedag kan plaats vinden in SCRAP of op locatie bij de opdrachtgever.

Kosten: op aanvraag (afhankelijk van de tijdsduur)

Inclusief: gebruik materialen, koffie, thee

Over het Recyclehuis: het Recyclehuis ontwikkelt beeldende creatieve projecten voor onder meer het basisonderwijs, kinderopvang en bibliotheken. Daarnaast geeft het Recyclehuis inspirerende trainingen aan leidsters in de kinderopvang, onderwijzers en bibliotheek medewerkers. Ook verzorgt het Recyclehuis educatieve programma's bij (inter-)culturele evenementen en ontwikkelt het Recyclehuis lesbrieven naar aanleiding van theater- voorstellingen en exposities.

http://hetrecyclehuis.nl/